Skolidrott

Skolan utnyttjar bygdegården under veckodagarna till skolidrott.


För mer information om skolan se deras hemsida Löa friskola loaskola.se