Löa Bygdegård ligger i Löa by ca 65 km norr om Örebro och 13 km söder om Kopparberg.

Kommer du söderifrån sväng höger efter minigolfbanan och bron.

Norrifrån svänger du vänster före bron.


Klicka på Vägbes... för att få en vägbeskrivning.